MLINIŠTE

U Mliništu kod Glamoča i danas se prepričavaju starinski događaji, kada se malo imalo, teško živjelo a mnogo maštalo i htjelo.
U ovoj emisiji vodimo vas u Novu Topolu i Kozarsku Dubicu, mjesta koja povezuju mnoge sličnosti sa životom u Mliništima.

Related Videos

JASENOVAC
STARA VRBA
ORUBICA
ČITLUK