STOJANOV ČUDESNI SVIJET

STOJANOV ČUDESNI SVIJET

Oaza brojnih domaćih životinja u dvorištu penzionera Stojana Kesića u lijevčanskom selu Mašići smještena je pod krošnjama plemenitih i rijetkih stabala.

RJEŠENJE U GRADSKIM PČELAMA

RJEŠENJE U GRADSKIM PČELAMA

Pčelari u lijevčanskom i potkozarskom kraju sve više se opredjeljuju za pčelarenje u urbanim mjestima, većim naseljima i gradovima, prepoznajući u tim sredinama dobru pašu i dovoljne količine medonosnog bilja.

Sagradio crkvu od hrastovine i oživio drevnu legendu

Sagradio crkvu od hrastovine i oživio drevnu legendu

Svakog jutra, Stevo Stojnić dolazi u zaselak Gaj u Mašićima, gdje je izgradio pravoslavnu bogomolju od hrastovih brvana, pridari na ikonu po marku, prekontrtolište graditelje drugih objekata u crkvenom dvorištu i groblju, porazgovara sa mještanima o novim planovima.